Steeds meer gemeenten verbreken afvalcontract met Stichting Verpact Nieuws

27.5.2024 | Het Financieele Dagblad |
Steeds meer gemeenten verbreken afvalcontract met Stichting Verpact Steeds meer gemeenten verbreken afvalcontract met Stichting Verpact

Gemeenten hebben besloten het contract met Verpact, de stichting die de afvalverwerking namens het bedrijfsleven regelt, niet te verlengen. Ze vinden dat Verpact hen onvoldoende compenseert voor het inzamelen van verpakkingsafval, wat leidt tot financiële verliezen. Gemeenten streven naar een betere vergoedingsregeling om de kosten voor inwoners via de afvalstoffenheffing te verminderen.

Uit een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat de huidige vergoeding van €261 per ton ingezameld PMD-afval (plastic, metaal en drankkarton) niet kostendekkend is, vooral als het afval vervuild is en naar de verbrandingsoven moet. De inzamelkosten zijn de afgelopen vijf jaar met 70% gestegen.

De VNG wil naast hogere vergoedingen ook meer transparantie over het afkeurproces. Gemeenten berekenen de kosten voor afgekeurd afval deels door aan burgers, waardoor zij dubbel betalen voor de recycling van verpakkingen.

Milieuwethouder Jaimi van Essen (D66) uit Deventer ondersteunt de heronderhandeling, omdat dit kan leiden tot lagere afvalstoffenheffingen voor inwoners. Verpact is bereid tot gesprekken, maar stelt dat meer geld alleen niet de oplossing is voor een circulaire economie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoekt een bemiddelaar om de onderhandelingen, die nog dit jaar plaatsvinden, te begeleiden. Het nieuwe contract moet in 2025 ingaan.

Lees het volledige artikel via deze link.

Deel bericht via sociale media