Open Interview: Thijs Cox en Joep van den Broeke, respectievelijk commercieel directeur en directeur-oprichter bij Ciparo Interview

29.5.2024 | OpenOverAfval.nu |
Open Interview: Thijs Cox en Joep van den Broeke, respectievelijk commercieel directeur en directeur-oprichter bij Ciparo Open Interview: Thijs Cox en Joep van den Broeke, respectievelijk commercieel directeur en directeur-oprichter bij Ciparo

Afvalvraagstukken oplossen gaat met vallen en opstaan. In deze rubriek interviewen we verschillende bedrijven over struggles in de praktijk.  

Today on stage voor Ciparo: Thijs Cox en Joep van den Broeke, respectievelijk commercieel directeur en directeur-oprichter.

Wanneer een consument oud papier of karton weggooit, heeft dat een hele reis voor de boeg. Afvalbedrijven halen het op, verwerken het en verkopen dit door aan de Europese markt of aan traders. In dat laatste geval is de reis nog langer: traders distribueren en verkopen het gerecyclede product vaak aan bedrijven in het Verre Oosten. Maar bij wie belandt het dan precies? En hoe voorkom je als trader dat jouw product in verkeerde handen valt?   

Kun je me meer vertellen over Ciparo?

Thijs: “Ciparo verdeelt de wereld in twee groepen: consumptie- en productielanden. In landen waar men veel consumeert – bijvoorbeeld Nederland – is veel verpakkingsmateriaal zoals papier of karton over. Een afvalverwerkingsbedrijf haalt dit op, recyclet het en maakt er balen van. Die balen gaan in eerste instantie naar de industrie in eigen land. Is er materiaal over, dan kopen wij dat op en verkopen het aan landen in het Verre Oosten, bijvoorbeeld India, Vietnam en Indonesië.  

Joep: “Dat zijn dus de productielanden. Oftewel landen met meer arbeidscapaciteit om producten te maken. Bijvoorbeeld schoenen worden vaak in een Aziatisch land gemaakt en verpakt.” 

Wat gebeurt er met het papier en karton in die landen?

Joep: “Papierfabrieken maken er weer nieuw papier van. Vervolgens wordt het opnieuw verpakkingsmateriaal voor producten. Wij behandelen alleen hoogwaardig papier dat goed is voor hergebruik. En we werken alleen met bedrijven met de juiste licenties om te kunnen aantonen dat ze ethisch en milieuvriendelijk zijn.” 

Zijn die licenties een waterdicht systeem?

Thijs: “Voor een groot deel wel. Klanten moeten voor het ontvangen van een vracht vaak borg betalen voordat ze een container kunnen declareren – een flink bedrag. Na borgbetaling mogen ze pas importeren. Gaat die containervracht niet volgens het boekje, dan lijden ze flink verlies. Fabrieken worden streng geaudit. Vanwege de licenties is de exporteur verplicht zich aan de regels van het land te houden.” 

"Bij Ciparo weten we altijd waar onze transporten terechtkomen en wat ermee gebeurt. Daar hebben we bepaalde protocollen voor."

Komen er dan nooit vrachten op louche plekken terecht?

Joep: “Bij Ciparo weten we altijd waar onze transporten terechtkomen en wat ermee gebeurt. Daar hebben we bepaalde protocollen voor. Ook hebben we alleen papierstromen uit de commerciële collectie: geen producten die onderhevig zijn aan ander afval. Die zijn meteen netjes toe te passen in de papierfabrieken. Met de verwerking van oud papier en karton kan milieutechnisch weinig fout gaan. Met slechts water en oudpapier krijg je pulp, de basis voor alle papiermaterialen.  

Maar voor werkbezoek kom ik vaak in India. Daar zie ik regelmatig kinderen die meehelpen in de fabrieken. Vaak zijn dit de kinderen van de vrouwen die daar werken. Zij hebben dus niet de kans om naar school te gaan. Dat is de reden dat wij Miss Collect hebben opgezet.  

Het risico dat dit gebeurt zit vaak in het uitsorteren van laagwaardige papierstromen, die wél aan huisvuil of ander afval onderhevig zijn en waaruit het bruikbare papier nog gesorteerd moet worden. Omdat er in zo’n land weinig sorteermachines zijn, zijn 'handjes' een goedkope manier om die te vervangen. Handelaren bij wie het moreel minder hoog in het vaandel staat, kiezen er soms voor om een oogje dicht te knijpen en een product toch te verkopen. Met dat soort partijen doen wij geen zaken.”  

Hoe voorkom je dan dat jouw vrachten daar terechtkomen?

Thijs: “Wij maken inspectiereizen naar de fabrieken in de landen waaraan we leveren. Na de coronaperiode waren er bijvoorbeeld in Vietnam een heleboel nieuwe papierfabrieken opgezet. Die hebben we eerst bezocht voordat er transport naartoe kon gaan. We kijken dan naar arbeidsomstandigheden. En naar gebruikte technologieën: zijn die volgens de westerse standaarden opgebouwd? Ook inspecteren we de licenties: voldoen die aan alle duurzaamheidsstandaarden?” 

"Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om sociaal actief te zijn in landen waarnaar we papier exporteren. Vooral omdat we zien dat mensen in de papierfabriek onderaan de keten staan, het meeste werk doen en er het minste aan verdienen. Voor hen willen we graag iets terugdoen.” 

Jullie hebben ook de stichting Miss-Collect opgezet. Waarom?

Thijs: “Miss-Collect is een consortium met Ciparo als hoofdaanjager, samen met Impec en Terres des Hommes; wij werken samen met partijen uit de landen waarin we actief zijn. Dit gaat van papierbedrijf tot mensen in de sloppenwijken. Samen zetten we allerlei projecten op, bijvoorbeeld voor beter onderwijs voor moeders en kinderen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om sociaal actief te zijn in landen waarnaar we papier exporteren. Vooral omdat we zien dat mensen in de papierfabriek onderaan de keten staan, het meeste werk doen en er het minste aan verdienen. Voor hen willen we graag iets terugdoen.” 

Wat is jullie boodschap voor andere bedrijven in de branche?

Joep: “Als je met minder moreel handelt, verbreek je wetten en regels. De risico's zijn dan groter, de verdiensten ook. Maar de minderbedeelden in onze wereld betalen de prijs. Wil je zo iemand zijn? In de wereld van vandaag kun je vanaf je laptop aan iedereen verkopen wat je wilt. Maar zoek eerst uit waar het heen gaat. Zo verdien je in tien keer evenveel op een verantwoordelijke manier als in één keer over de rug van anderen.” 

Aan wie zou je nog een open vraag willen stellen?

Thijs: “Aan functionarissen van westerse bedrijven. Waarom vind je dat je het meeste moet verdienen aan productie, import en export? Of vind je dat mensen onderaan de keten in andere landen ook recht hebben op dezelfde faciliteiten? In mijn ogen zijn wij er ook voor verantwoordelijk dat iedereen in de industrie een fair share van de verdiensten krijgt. Joep sluit af: “Het gaat allemaal om bewustwording en verder kijken dan de deur waardoorheen het papier en het karton verdwijnen.” 

Deel bericht via sociale media