Open Interview: Koen Lammertyn, Directeur Lammertyn.net en Axel van Steenbergen, Eigenaar van Horecatoppers. Interview

27.3.2024 | Openoverafval.nu |
Open Interview: Koen Lammertyn, Directeur Lammertyn.net en Axel van Steenbergen, Eigenaar van Horecatoppers. Open Interview: Koen Lammertyn, Directeur Lammertyn.net en Axel van Steenbergen, Eigenaar van Horecatoppers.

Afvalvraagstukken oplossen gaat met vallen en opstaan. In deze rubriek interviewen we verschillende bedrijven over struggles in de praktijk.  

Today on stage: Koen Lammertyn, directeur van afvalbedrijf Lammertyn.net, en Axel van Steenbergen, eigenaar van Horecatoppers. Wij gaan met ze in gesprek over de wet- en regelgeving rondom afvalinzameling voor mkb'ers in België. Die ziet er namelijk anders uit dan in Nederland. Maar hoe anders? En kunnen we ervan leren? Welke voordelen én dilemma's zitten eraan vast? Lees verder en kom erachter.  

Wat doen Lammertyn.net en Horecatoppers?
Koen: “Lammertyn.net is een afvalinzamelaar voor rolcontainers, zowel voor particulieren als mkb'ers. Van papier tot pmd en van restafval tot glas: wij halen alle soorten afval op en verwerken dit.” Axel: “Horecatoppers is een catering- en horecabedrijf met verschillende vestigingen. Wij zijn klant van Lammertyn.net en hebben vijftien afvalcontainers die dit bedrijf leegt.”  

Hoe werkt de wet- en regelgeving rondom afval voor mkb'ers in België?
"In totaal zijn er vierentwintig verschillende afvalsoorten – oftewel fracties”, vertelt Koen. “Die moeten bedrijven allemaal van elkaar scheiden in verschillende containers. Niet elk bedrijf heeft vierentwintig fracties, maar toch wel een flink aantal.” Axel: “Bij Horecatoppers hebben we bijvoorbeeld vijf verschillende fracties: pmd, keukenrestafval, karton, glas en overig restafval.”  

Koen vervolgt: “Om klant te worden van Lammertyn.net moet Horecatoppers bij ons een contract afsluiten. Hierin staat welke fracties het bedrijf door ons laat ophalen en welke fracties het nog meer heeft. Ook staat erin welke afvalsoorten het er níét bij mag gooien en moet het aangeven op welke manier het deze overige fracties stroomlijnt.” 

Hoe weet je als afvalverwerker dat Horecatoppers zich daaraan houdt?
Koen: “Wij zijn verplicht het afval van Horecatoppers bij het inzamelen te controleren. Zit er bijvoorbeeld glas bij het restafval of zit het afval in de verkeerde zakken in de container, dan moeten wij een melding maken bij OVAM – het orgaan van Vlaanderen dat de wet- en regelgeving rondom afval opstelt en handhaaft. Dit gebeurt rechtstreeks vanuit software in onze ophaalwagens.”  

"Na een melding komt er iemand van de OVAM langs om je afval te controleren. Daarna krijg je de kans om het als bedrijf beter te regelen; doe je dit niet, dan krijg je een boete."

Wat doet de OVAM met die melding?
Koen: “Na een melding komt er iemand van de OVAM langs om je afval te controleren. Daarna krijg je de kans om het als bedrijf beter te regelen; doe je dit niet, dan krijg je een boete. Ook gebruikt de OVAM deze methode om te monitoren met welke afvalstromen het in bepaalde sectoren nog misgaat, om daar vervolgens extra aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld met een campagne.” 

Klinkt positief. Maar wat zijn nou de dilemma's van deze methode?
Axel: “Het is ingewikkeld om al deze afvalsoorten te scheiden. Je hebt veel verschillende containers nodig en veel bedrijven hebben daarvoor de ruimte niet. De ene container moet per se binnen staan, de andere buiten. Ook moet er in je bedrijf draagkracht zijn voor het scheiden van afval: je medewerkers moeten het wel doen. In horecabedrijven is er in de spits al tijd te kort – en personeel te weinig. Bedenken dat het papieren servetje eerst van het bord moet voor je de etensresten weggooit, is dan een hele kluif. Gebeurt het niet, dan moet je de zak openmaken en uitsorteren. Dat is een behoorlijke tijdsinvestering.”  

Koen: “Na het melden dat er verkeerd materiaal bij het afval zit, kunnen wij als Lammertyn.net de container weigeren, maar dit moet niet. Het verkeerde afval gaat dan alsnog mee. Dit is voor sommige inzamelaars een reden om het niet zo nauw te nemen met de regels. Zij maken bijvoorbeeld geen melding bij de OVAM. Wat weer zorgt voor oneerlijke concurrentie – de klant hoeft immers zijn afval niet meer zo grondig te scheiden." 

Op welke manier zijn deze dilemma's op te lossen?
“Dat laatste is op te lossen als er wet- en regelgeving komt waarin vaststaat dat je een container met het verkeerde afval moet weigeren”, vertelt Koen. Axel vervolgt: “In het geval van de tijdsinvestering is het belangrijk om iedereen te motiveren om er effort in te steken. Dat kun je stimuleren, bijvoorbeeld door bij bedrijven iemand langs te laten komen die instrueert en vertelt waarom het scheiden noodzakelijk is.” 

Het ruimtegebrek is volgens de heren lastig op te lossen. Koen: “In een stad als Antwerpen zijn deze eisen voor afval scheiden soms gewoon niet te regelen. Dan is een extra locatie huren om je containers op te slaan de enige oplossing. Als hiervoor geen subsidies of locaties beschikbaar zijn, zijn er maar weinig bedrijven die dat doen.” 

"Het is ingewikkeld om al deze afvalsoorten te scheiden. Je hebt veel verschillende containers nodig en veel bedrijven hebben daarvoor de ruimte niet."

Axel, hoe heb jij het uiteindelijk geregeld bij Horecatoppers?
“Wij hebben geluk dat onze gemeente soms een oogje dichtknijpt en dat containers alsnog buiten mogen blijven staan. Daarnaast hebben wij kleine containers van Lammertyn.net besteld en in de keuken gezet om het onze medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken. Boven de container hangt een lijst met wat in welke container mag.” 

Wat levert deze manier van afval verwerken op?
Deze manier van afval scheiden vraagt veel van de mkb'ers in België. Ook voor de afvalindustrie levert het regelmatig gedoe op. Toch ziet zowel Koen (Lammertyn.net) als Axel (Horecatoppers) er het nut van in. Koen: “Op deze manier scheiden we afval zo veel mogelijk aan de bron. De kwaliteit van de ingezamelde producten is hoger en het restafval reduceert. Doen we dit niet of een stuk minder, dan komt er een schaarste aan grondstoffen en producten.” Axel: “Obstakels zijn er om te overwinnen. De tijd van oogkleppen opzetten is voorbij.” 

Welke vraag zou je nog willen stellen aan een collega?
Axel: “Aan collega-horecaondernemers: waarom scheid je je afval nog niet? Als dit gemakzucht is, kan dit echt niet meer door de beugel. Het is een werk, dat geef ik toe, maar het is te regelen. Koen: “Mijn vraag is voor de OVAM: hoe moeten de mensen die geen plek hebben voor al die containers het oplossen?” 

Meer open interviews lezen? Schrijf je in voor de Open Over Afval-updates! 

Reageren of zelf je verhaal doen? Mail naar info@openoverafval.nu 

Deel bericht via sociale media