Bedrijven moeten ‘aan de bak’ met het scheiden van afval Nieuws

18.3.2024 | Vereniging Afvalbedrijven |
Bedrijven moeten ‘aan de bak’ met het scheiden van afval Bedrijven moeten ‘aan de bak’ met het scheiden van afval

Inzamelaars van bedrijfsafval, aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven (VA) en Transport en Logistiek Nederland (TLN), zijn op 1 maart gestart met de campagne ‘Aan de bak’. Nieuwe klanten krijgen een aanbod voor het scheiden van minstens twee afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval en minimaal één andere afvalstroom zoals gft, plastic en papier. De branche wil bedrijven stimuleren meer afval te scheiden. Van gescheiden afvalstromen worden grondstoffen voor nieuwe materialen en producten gemaakt. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee.

Afval scheiden vinden we thuis heel gewoon. Lege flessen houden we apart en papier gooien we in de papierbak. Op het werk, de sportschool of bij de bioscoop doen we dat opeens niet. Dat is best gek toch? Net als thuis moeten ook bedrijven hun afval goed scheiden en niet alles bij het restafval gooien. Met de campagne ‘Doe alsof je thuis bent’ riepen de afvalinzamelbedrijven vorig jaar medewerkers hiertoe op. Met het vervolg ‘Aan de bak’ willen de bedrijven nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval kunnen aanleveren áltijd een contract aanbieden voor minimaal twee gescheiden afvalstromen.

Meer afval van kantoren en winkels recyclen

De kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) produceert jaarlijks ruim 5 miljoen ton afval. Momenteel wordt ongeveer de helft daarvan gerecycled. Zo’n 2 miljoen ton wordt als restafval ingezameld en verwerkt. De afvalbranche sluit zich aan bij de ambitie van de rijksoverheid om de hoeveelheid restafval uit de KWD-sector terug te brengen tot 1 miljoen ton per jaar. Afvalbedrijven kunnen dit afval recyclen en zo de overgang naar de circulaire economie versnellen.

Inzamelaars bedrijfsafval mogen samenwerken bij stimuleren recycling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van mening dat het initiatief van de inzamelbedrijven aansluit bij de wettelijke scheidingsplicht, die geldt voor (vrijwel) alle bedrijven die afval aanleveren, en bijdraagt aan een duurzame economie. De ACM heeft daarom geoordeeld dat inzamelaars van bedrijfsafval mogen samenwerken bij het stimuleren van recycling. De VA heeft het initiatief vanuit mededingingsoogpunt laten toetsen door de ACM.

Meer informatie? Lees het volledige artikel hier.

Deel bericht via sociale media