tekent de Open Over Afval belofte en belooft:

Open te zijn over .....’s bijdrage aan de afvalberg, hoe lastig (and stinky) dat soms ook is.

We zullen kritisch naar deze bijdrage kijken en samen met andere innovators proberen de dingen die nog niet zo goed gaan te verbeteren.

Uiteindelijk gaan we voor het beperken van onze afvalbijdrage en minder belasting van onze prachtig mooie planeet.

In het kort zal .....:
  1. Open zijn over uitdagingen omtrent afval: geen geheimen;

  2. Open gesprekken voeren en hulp vragen bij lastige afvalvraagstukken (twee of zes weten meer dan één!);

  3. Inzichten en ideeën voor een duurzamer afvalbeleid delen met andere organisaties;

  4. Het team actief betrekken bij Open zijn Over Afval.